Θέμα:«Ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργεία του προγράμματος αδέσποτων ζώων»