Το προφίλ του σωματείου μας

Το «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» είναι ένα φιλοζωικό σωματείο που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 με την εγκεκριμένη από το Μονομελές Πρωτοδικείο 653/2012 απόφαση, με σκοπό να βοηθήσει τους μικρούς τετράποδους φίλους μας.