Ρούμπη/Adopted

Η Ρούμπη βγήκε νικήτρια ζωής μετά από ένα χειρουργείο και έμαθε από μικρή να έχει υπομπνή και να αγωνίζεται! Είναι ένα από τα κουτάβια που πετάξανε, έτσι απλά, έξω από σχολείο της περιοχής. Πολύ επικοινωνιακό πλάσμα […]