Γνωμοδότηση: Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες (Ν. 4039/2012) – Κατάργηση ή μη του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 – Διοικητικά πρόστιμα

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αριθμός : 102
Έτος : 2013
Τίτλος : Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες (Ν. 4039/2012) – Κατάργηση ή μη του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 – Διοικητικά πρόστιμα.
Πρόεδρος : ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής : ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : Με το άρθρο 23 του ν.4039/2012 έχουν καταργηθεί ρητώς οι αναφερόμενες σε αυτό διατάξεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 6 του ν.3170/2003, περί της διατήρησης ζώων συντροφιάς σε κατοικίες. Ομοίως έχουν καταργηθεί ρητώς και οι ρυθμίσεις του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995. Η διαδικασία περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων ρυθμίζεται αναλυτικά από τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.4039/2012. Κατά συνέπεια, οι αρχές που ορίζονται στο ως άνω άρθρο, είναι οι αρμόδιες για τη σχετική βεβαίωση και είσπραξή τους. (ομοφ.)
Διατάξεις : ΑΝ 2520/1940Α1, ΑΝ 2520/1940Α2Π1, ΑΝ 2520/1940Α2Π3, Ν 1650/1986Α31Π2, ΥΔ 2000/1995Α17Π1, ΥΔ 2000/1995Α17Π2, ΥΔ 2000/1995Α17Π3, Ν 3170/2003Α6, Ν 4025/2011Α43Π10, Ν 4039/2012Α8, Ν 4039/2012Α21, Ν 4039/2012Α23

Αρχείο PDF:Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες (Ν. 40392012) – Κατάργηση ή μη του άρθρου 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β20001995 – Διοικητικά πρόστιμα

Πηγή:www.pfpo.gr

Αρέσει σε %d bloggers: