Γνωμοδότηση: Όροι παραμονής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλοι), εκτός της κατοικίας του ιδιοκτήτη τους, σε ιδιόκτητα αγροκτήματα κ.λ.π.

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αριθμός : 130
Έτος : 2013
Τίτλος : 1) Όροι παραμονής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλοι), εκτός της κατοικίας του ιδιοκτήτη τους, σε ιδιόκτητα αγροκτήματα κ.λπ. 2) Ερμηνεία του όρου «εθελοντές αλλοδαποί κτηνίατροι» (άρθρο 9 παρ.1 του Ν.4039/2012).
Πρόεδρος : ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής : ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Περίληψη : 1) Επιτρέπεται να παραμένουν τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς (σκύλοι) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα, όπου δεν υπάρχει κατοικία καθώς και σε αγροκτήματα όπου υπάρχουν καλλιέργειες, ως φύλακες των καλλιεργειών, εφόσον ασκείται άμεση επίβλεψη και εποπτεία αυτών είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε από τα πρόσωπα που ορίζονται ως φύλακες των ζώων από τους ιδιοκτήτες και υπό την προϋπόθεση α) ότι τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο Ν. 4039/2012 στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (άρθρο 5) και β) ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, (στους οποίους κανόνες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η παραμονή των ζώων σε κατάλληλες κατασκευές σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα), καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
2) Δεν απαιτείται για την κατά τα άνω παραμονή, η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων ομοίων με αυτές που προβλέπει ο νόμος (Ν. 604/1977, Π.Δ. 463/1978, ΚΥΑ 280262/2003 για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
3) Ως αλλοδαποί κτηνίατροι, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.11 του Ν. 4039/2012, θεωρούνται τόσο οι κτηνίατροι οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. (ομοφ.)
Διατάξεις : Ν 4039/2012Α1, Ν 4039/2012Α5, Ν 4039/2012Α8, Ν 4039/2012Α9, Ν 4039/2012Α22, Ν 4039/2012Α23, Ν 604/1977Α1, Ν 604/1977Α2, Ν 604/1977Α4, Ν 604/1977Α6, Ν 604/1977Α10, Ν 604/1977Α11, Ν 3170/2003Α14, ΠΔ 463/1978Α3, ΠΔ 463/1978Α4, ΠΔ 463/1978Α6, ΠΔ 463/1978Α7, ΚΥΑ 280262/2003

Αρχείο PDF: Όροι-παραμονής-των-δεσποζόμενων-ζώων-συντροφιάς-εκτός-της-κατοικίας-του-ιδιοκτήτη

Πηγή:www.pfpo.gr

Αρέσει σε %d bloggers: