Νέα εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. για τις μεταφορές ζώων συντροφιάς

Οι όροι μεταφοράς για ζώα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν αλλάξει από τις 13 Ιανουαρίου 2014, μετά από ιδιαίτερες προσπάθειες της ΠΦΠΟ.

Συγκεκριμένα τα μεγαλόσωμα ζώα, εφόσον φέρουν λουρί, φίμωτρο, ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας και microchip μεταφέρονται σε προκαθορισμένο βαγόνι, μαζί με τον συνοδό τους. Η μεταφορά δεν έγκειται σε καμία περίπτωση στην συναίνεση του προσωπικού ή των υπολοίπων επιβατών.

Για τους μεγαλόσωμους σκύλους, εκδίδεται τίτλος μεταφοράς και καταβάλεται μισό εισιτήριο της ίδιας θέσης με του συνοδού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει περιορίσει τα δρομολόγια σε κάθε γραμμή για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Συγκεκριμένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε ένα δρομολόγιο και Θεσσαλονίκη – Αθήνα σε δύο δρομολόγια.

 Επισυνάπουμε την εγκύκλιο για πληρέστερη ενημέρωσή

 

ΑΔΑ: ΒΙΡ31-17Ε

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: Η Β/41804/4443/13.9.2011 εγκύκλιός μας (Α∆Α: 4Α861-ΒΩΟ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και επειδή κατ’ επανάληψη έχουν καταγγελθεί/διαπιστωθεί κρούσματα παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία ∆Χ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. ιδ ́ του άρθρου 15 του ν. 2963/2001, οι συγκοινωνιακοί φορείς και τα όργανα αυτών «απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα». Συνακόλουθα, απαγορεύεται κάθε μεταφορά οποιουδήποτε ζώου με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, πλην της ανωτέρω εξαίρεσης.

Βάσει της προαναφερόμενης εγκυκλίου, διευκρινιζόταν και εξειδικευόταν η εν λόγω εξαίρεση και παρέχονταν αναλυτικές οδηγίες.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον νέο ορισμό του μικρού ζώου συντροφιάς στην παρ. ζ ́του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α 15/2.2.2012), πλέον, επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω εξαίρεση εμπίπτουν τα μικρά κατοικίδια έως δέκα (10) κιλά (και όχι επτά κιλά, όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο Β/41804/4443/13.9.2013 ειδικά σε ό,τι αφορά τη μεταφορά μικρών ζώων με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ). Κατά τα λοιπά, οι διαστάσεις των καλάθων μεταφοράς για τα κατοικίδια έως δέκα κιλά παραμένουν ως έχουν, βάσει της διάκρισης που ισχύει για τα αστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x70εκ.) και τα υπεραστικά (κάλαθοι διαστάσεων 50x40x35εκ.) ΚΤΕΛ. Τόσο τα μικρά κατοικίδια, όσο και τα ζώα συνοδείας αναπήρων μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, συνοδεία των ιδιοκτητών τους και με τις προϋποθέσεις που η προαναφερόμενη εγκύκλιος θέτει.

Προς διευκόλυνση τυχόν επιβατών που σκοπεύουν να μεταφέρουν μικρά κατοικίδια, υπενθυμίζεται ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να έχουν αναρτημένα τα συγκεκριμένα δρομολόγια (ελάχιστο ποσοστό επί των εκτελούμενων) στα οποία θα επιτρέπεται η μεταφορά των ζώων (επιτρεπτός περιορισμός δύο κατοικίδιων ανά λεωφορείο), αυστηρά και μόνο στην καμπίνα των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στον χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα). Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μεταφορά ασυνόδευτων ζώων.

Τέλος, όπως επισημαινόταν και στην προηγούμενη εγκύκλιο, τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ως άνω, επιβάλλονται από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (ΦΕΚ Α ́140) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.3 (η) του άρθρου 2 του ως άνω π.δ., ενώ σε περίπτωση υποτροπής, της παρ. 5 του ιδίου άρθρου. Σε οδηγούς Λ∆Χ ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α ́261), οι οποίες επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.

Αρχείο PDF:Νέα εγκύκλιος του Υ.Μ.Ε. για τις μεταφορές ζώων συντροφιάς

Πηγή:www.pfpo.gr

Αρέσει σε %d bloggers: