ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΥΖΩΙΑΣ

qclirh1r

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΥΖΩΙΑΣ

Βάσει του νόμου 4039/2012  συνιστούν αδίκημα τα παρακάτω.

 Tα παραθέτουμε ως ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΥΖΩΙΑΣ, που συνίσταται στο σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, ώστε να μην πονούν και υποφέρουν και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξής τους.

 

α)  Χορήγηση κατάλληλης για το είδος  τροφής και ύδατος.

 Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ζώα σκελετωμένα και αφυδατωμένα.

 

Είναι απολύτως ακατάλληλη  η χορήγηση  ψοφιμιών ως τροφή.

 

Το νερό που πίνει το ζώο πρέπει να είναι καθαρό  (όχι μουχλιασμένο και πράσινο).

 

Το καλοκαίρι απαγορεύεται να αφήνονται  απότιστα για ημέρες ζώα     εν γένει.

 

Τα σκεύη τροφής και νερού πρέπει να είναι καθαρά.

 

 β)  Παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και χωρίς να διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα (μεταλλικές κατασκευές-ντεπόζιτα-βαρέλια).

 

Απαγορεύεται η διαβίωση ζώων σε βαρέλια, ντεπόζιτα ή άλλες πρόχειρες και ανεπαρκείς κατασκευές  που δεν παρέχουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες στα ζώα πάσης φύσεως.

 

Απαγορεύεται η παντελής έλλειψη καταλύματος και η έκθεση των ζώων στο έλεος των καιρικών συνθηκών.

 

Απαγορεύεται η ύπαρξη ζώων χωμένων στα χιόνια, να κτυπιούνται αλύπητα από τις βροχές και καταιγίδες, ζώων μέσα στον καύσωνα.

 

Το ίδιο το κατάλυμα πρέπει  να προστατεύεται από τον καύσωνα , το κρύο, τον παγετό και τις βροχές.

 

Το κατάλυμα πρέπει να είναι άνετο, υγιεινό, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου.

 

Το κατάλυμα πρέπει να επιτρέπει στο ζώο να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις,  ώστε  το ζώο να μπορεί να εκγυμνάζεται και να τρέχει.

 

Απαγορεύεται η μόνιμη αλυσόδεση.

 

Απαγορεύεται η μόνιμη διαβίωση των ζώων σε κλουβιά.

 

Επιβάλλεται ο καθαρισμός του χώρου διαβίωσης του ζώου από τα περιττώματα.

 

Υποχρεωτική η δυνατότητα άσκησης (περίπατος), η οποία ορίζεται ως απαραίτητη για την υγεία και την ευζωία του ζώου.

 

Η παραβίαση των παραπάνω κανόνων εμπεριέχουν βασανισμό, κακοποίηση και θανάτωση με ενδεχόμενο δόλο.

 

Εφόσον το ζώο αφαιρεθεί από το σημείο που έγινε η καταγγελία , ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να καταδείξει στα Αστυνομικά όργανα το νέο σημείο που ευρίσκεται, προκειμένου να ελεγχθούν οι νέες συνθήκες ευζωίας του, ειδάλλως διώκεται για εγκατάλειψη (διοικητική και ποινική δίωξη)

 

γ) Φροντίδα για ιατρική περίθαλψη.

 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός των ζώων και εφοδιασμός του κηδεμόνα  με βιβλιάριο υγείας, όπου να αναγράφονται οι τελευταίοι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις με αναφορά στον ειδικό κωδικό της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου  σήμανσης (μικροτσίπ) επαρκώς υπογεγραμμένα από τον κτηνίατρο.

 

Ζώα χωρίς δερματοπάθειες (ψώρα,πληγές,φλεγμονές κλπ) και χωρίς εξωπαράσιτα (τσιμπούρια, ψύλλοι)

 

δ) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ζώου.

 

ε) Απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ είδους ζώου και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄ αυτού ΙΔΙΩΣ η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.

 

Το κόψιμο αυτιών και ουράς θεωρείται ακρωτηριασμός.

 

Απαγορεύονται η εμφάνιση ή παρέλαση ζώων ενώπιον κοινού σε τσίρκο ή θιάσους

 

Απαγορεύεται η διατήρηση και χρησιμοποίηση ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινήτων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

 

Απαγορεύεται η εκτροφή, εκπαίδευση και συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.

 

Απαγορεύεται η κατανάλωση κρέατος σκύλων και γατών.

 

Απαγορεύεται η παραγωγή γούνας, δέρματος και η παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών από σκύλους και γάτες.

 

στ) Απαγορεύονται η μόνιμη παραμονή ζώων συντροφιάς σε  μπαλκόνια, βεράντες, στους ανοιχτούς χώρους διαμερισμάτων και στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών . Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται στην πυλωτή,  στην ταράτσα και στον κήπο πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων (απόφαση Γ.Σ.)

 

ζ)  Απαγορεύεται η θανάτωση θηλαστικών στα σφαγεία , ιδιωτικά και δημοτικά, χωρίς να έχει προηγηθεί της αφαίμαξης ακαριαία αναισθητοποίηση  (ν. 1197/81).

 

η) Νόμος 2017/92 περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ζώα συντροφιάς :

 

Άρθρο 3 , παρ 1  « κανείς δεν πρέπει να κάνει άσκοπα  ένα ζώο Συντροφιάς να πονά, υποφέρει ή να αγωνιά.

 

Άρθρο 4 , παρ. 2, β «Κάθε άτομο που έχει ένα ζώο συντροφιάς πρέπει να του παρέχει τις κατάλληλες δυνατότητες  άσκησης

 

Πηγή:www.pfpo.gr

 WELFARE PROTOCOL

 

According to the Law4039/2012  the following actions are offences.

 

We are listing these actions as a WELFARE PROTOCOL, whichconsistsofalltheruleshumanshaveto follow regarding the treatment and protection of animals, so that animals do not suffer and feel pain. In general, the protocol is about respecting the existence of animals.

 

aTo provide animals with appropriate food and water, depending on the kind of the animal.

 

Noanimalsshouldbestarvinganddehydrated.

 

It is absolutely inappropriate to feed animals with carcasses.

The water animals drink must be clean (not mouldy and green).

 

In the summer it is prohibited to leave animals unwatered for days in general.

 

The food and water bowls have to be clean.

 

 b)  Animalsshould live inadry, cleanplace, whichisprotectedfromweatherconditions. Theyshouldnotbepermanentlytiedandshouldnotliveinimproper homes (metal constructionsreservoirsbarrels).

 

It is prohibited to keep animals in barrels, reservoirs or other makeshift and inappropriate constructions that do not offer protection from weather conditions to all kinds of animals.

 

Itisprohibitedtoleave animals with no home at all and expose them to the weather conditions.

It is prohibited to mercilessly leave animals in the snow, in the rain and the storms, or in the heat.

Thehomeoftheanimalmustbeprotectedfromheat, cold, rainand the frost.

 

The home must be comfortable, healthy, adapted to the natural way of life of the animal.

 

Thehomemustallowtheanimaltobeinanaturalstanding position, without preventing it from moving, running and exercising.  

It is prohibited to tie animals permanently.

 

It is prohibited to keep animals permanently in cages.

Theplacewheretheanimalliveshastobecleanedfromexcrements.

 

Itisnecessarythattheanimalexercises(walk), as this is very important for the health and welfare of the animal.

 

Breaking these rules can be equal totorture, abuse, and eventually intentional killing.

 

Iftheanimalisremovedfromtheplaceitwaswhenthecomplaintwasfiled, theownerisobligedtoshowthepolicementhenewplace where it stays, in order to control its new living conditions, otherwise the owner will be prosecuted for abandonment (administrative and criminalprosecution).

 

c) Care and medical care.

 

Vaccinationisobligatoryandtheownershouldhaveahealthbookletoftheanimal,  where the last vaccinations and disinfections are mentioned recorded, with reference to the special code of electronic marking  (microchip) duly signed by the veterinarian.

 

Animals should be free of skin diseases (mange, wounds, inflammationsetc) andexternal parasites (ticks, fleas)

 

d) It is prohibited to abandon and animal.

 

e) It is prohibited to torture, abuse and cruelly treat ANY kind of animal.  Any violent action against animals is prohibited, ESPECIALLYpoisoning, hanging,drowning, burning, compressing and mutilation.

 

Cutting off the ears and the tail is regarded as mutilation.

 

Shows with animals in circuses or theatres are prohibited.

 

ItisprohibitedtokeepanduseANYKINDofanimalinbusinesseslikegames, speed-ways, musicalconcerts, fairs, displays, or other artistic or entertainment events.   

 

The participation of animals in any kind of fight is prohibited. It is also prohibited to breedandtrainanimalsfor this purpose.

 

It is prohibited to consume meat of dogs and cats.  

 

It is prohibited to produce fur, leather and medicines or other substances from dogs and cats.

 

f) It is prohibited to permanently keep companion animals in balconies, terraces, open areas of flats and areas of common use in blocks of flats.  By exemption, it is allowed to keep animals on the roof, in the garage or in the garden of the block of flats, provided there is a unanimous decision of the owners of the flats (decision of the General Meeting).

 

g)  It is prohibited to kill mammals in slaughterhouses, private or municipal ones,without instant anesthetisation prior to the blood-drainage (Law 1197/81).

 

η) Law 2017/92 abouttheratification of the European Treaty for companion animals :

 

Article 3, paragraph1 “No one should make a companion animal suffer, be in pain or in anxiety unnecessarily.

 

Article 4, paragraph 2, bAny person owning a companion animal must provide it with the appropriate training opportunities

 

 (Translated by: Eleftheria Milaki, certified translator – Heraklion/Crete)

Αρέσει σε %d bloggers: