Άρνι/Adopted

for English and German scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το πουθενά, να πηγαίνει πέρα δώθε πανικόβλητος και στο τέλος κουλουριάστηκε μέσα στη βροχή και έμεινε…
Είναι ένα τσομπανόσκυλο 3 ετών, 32 κιλά! Είναι το τελικό του μέγεθος, δεν θα μεγαλώσει άλλο!
Πριν τον πετάξουν στον δρόμο, φρόντισαν πρώτα να του κόψουν και τα αυτιά και την ουρίτσα του.
Είναι ακόμη επιφυλακτικός, αλλά πολύ τρυφερούλης και χαδιάρης! Είναι και πολύ καλός φύλακας, καθώς ήδη «προστατεύει» τους ανθρώπους που τον φροντίζουν στη γειτονιά!
Αν κάποιος θέλει να του χαρίσει ένα όμορφο σπιτάκι, θα κερδίσει έναν προστάτη και έναν παντοτινό σύντροφο!

Άρνι: αρσενικό, ημίαιμο Τσοπανόσκυλο, 2 ετών, 32 κιλά, στειρωμένο, αριθμός microchip: 941000015648089


English

Appeared literally out of nowhere, going back and forth in panic and finally crouched in the rain and stayed …
It is 3 years old, 32 kilos! It’s the final size will not grow anymore!
Before kicking him in the street, they first cut his ears and his tail.
It is still skeptical, but very cuddly! It is a very good guard, and already “protects” the people who care for him in the neighborhood!
If someone wants to give him a little house will win a great guard and a companion forever!

Repositioned and is taken care by a volunteer

Arnie: male, mixed breed, 2 years old, 32 kilos, neutered, number of microchip:941000015648089


Deutsch

Er ist buchstäblich plötzlich erschienen, voller Panik und am Ende ist er sich während des Regens zusammengerollt und er blieb dort…
Er ist ein Schäferhund, 3 Jahre alt und 32 Kilos schwer. Er ist ausgewachsen und wird nicht mehr größer.
Bevor er auf die Straßen ausgesetzt wurde, schnitt man ihm seine Ohren und seinen Schwanz ab.
Er ist noch zurückhaltend, aber sehr zärtlich und verspielt.
Außerdem ist er auch ein guter Wachhund und beschützt schon die Menschen in der Nachbarschaft, die sich um ihn kümmern.
Wenn jemand ihm ein schönes Heim schenken will, so gewinnt man einen Beschützer und auch einen ewigen Kameraden!

Er ist neu untergebracht und wird von einem Freiwilligen versorgt

Arni: männchen, gemischter Schäferhund, 3 jahre alt, 32 kilos. sterilisiert, nummer des mikrochips: 941000015648089

 

Αρέσει σε %d bloggers: