Αττίλας/Attilas

for English scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Επανατοποθετήθηκε και φροντίζεται από εθελοντή(σίτιση, αποπαρασίτωση, scalibor).

Ο Αττίλας εγκαταλείφθηκε από κυνηγό και εντοπίστηκε να περιπλανιέται στα Πεύκα. Είναι εκπαιδευμένος άριστα από τον κυνηγό που τον εγκατέλειψε, υπακούει πολύ σε εντολές και είναι φιλικός.

Αττίλας: αρσενικό, Πόιντερ, 4 ετών, 30 κιλά, στειρωμένο, αριθμός microchip: 941000016327812


English

The Attila abandoned by a hunter and found wandering in the Pefka. He is well trained from the hunter that used to own him, obeys in orders and very friendly.

Repositioned and cared by a volunteer(feeding, de-worming, scalibor).

Attilas: male, Pointer, 4 years old, 30 kilos, neutered, number of microchip: 941000016327812


Deutsch

Attilas wurde von einem Jäger verlassen und ist in Peuka gefunden worden. Er wurde von seinem vorherigen Besitzer, dem Jäger, ausgezeichnet ausgebildet. Er gehorcht Aufforderungen und ist freundlich.

Er ist neu untergebracht und wird von einem freiwilligen versorgt (Verpflegung, Entwurmung, Scalibor).

Attilas: Männchen, Pointer, 4 jahre alt, 30 kilos, sterilisiert, nummer des mikrochips: 941000016327812

 

Αρέσει σε %d bloggers: