Κανελίτσα/Kanelitsa

for English scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Επανατοποθετήθηκε και φροντίζεται από εθελοντή(σίτιση, αποπαρασίτωση, scalibor).

Η Κανελίτσα εμφανίστηκε να περιφέρεται στους δρόμους μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων. Μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι έχει microchip χωρίς να ανήκει πουθενά και σε αρχικό στάδιο πυομήτρας.

Κανελίτσα: Θηλυκό, ημίαιμο, 3-4 ετών, 25 κιλά, στειρωμένη, αριθμός microchip: 900062000140174


English

Kanelitsa appeared wandering the streets between areas of Filiro and Pefka. Moved to vet center for a check and found to have a microchip without belonging anywhere and at an early stage pyometra. Sterilized and cared for by volunteer.

Repositioned and cared by a volunteer(feeding, de-worming, scalibor).

Kanelitsa: female, mixed breed, 3-4 years old, 25 kilos, spayed, number of microchip: 900062000140174


Deutsch 

Kanelitsa ist aufgetaucht als sie auf den Straßen zwischen Filiro und Peuka herumwanderte. Sie wurde zur Kontrolle in die gebracht und dort wurde festgestellt, dass sie ohne einen Besitzer zu haben einen Mikrochip trägt. Sie ist im Anfangsstadium von Pyometra (oder purulente Endometritis).

Sie ist neu untergebracht und wird von einem freiwilligen versorgt (Verpflegung, Entwurmung, Scalibor).

Kanelitsa: weibchen, gemischt, 3-4 jahre alt, 25 kilos, sterilisiert, nummer des mikrochips: 900062000140174

 

Αρέσει σε %d bloggers: