Μπιμπίκος/Bibikos

for English scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Επανατοποθετήθηκε και φροντίζεται από εθελοντή(σίτιση, αποπαρασίτωση, scalibor).

Ένα αρχοντικό ελληνικό ποιμενικό, πλήρως εμβολιασμένο και στειρωμένο.
Η γειτονιά του τον αγαπά και τον φροντίζει.
Ο χαρακτήρας του είναι εντυπωσιακός, ηγετικός, φιλικός, προστατευτικός με τα παιδιά.

Μπιμπίκος: αρσενικό, Eλληνικό Ποιμενικό, 12 μηνών, 43 κιλά, στειρωμένο, αριθμός microchip: 941000016329560


English

A royal Greek shepherd dog is fully vaccinated and neutered.
 His neighborhood loves him and also takes care of him.
 His character is impressive, leading, friendly, and protective with children.

Repositioned and cared by a volunteer(feeding, de-worming, scalibor)

Bibikos: male, Greek Shepherd, 12 months, 43 kilos, neutered, number of microchip: 941000016329560


Deutsch

Ein edler, griechischer Schäferhund, vollständig geimpft und sterilisiert.
Seine Nachbarschaft liebt ihn und kümmert sich um ihn.
Sein Charakter ist beeindruckend, führend, freundlich und schützend mit den Kindern.

Er ist neu untergebracht und wird von einem freiwilligen versorgt (Verpflegung, Entwurmung, Scalibor)

Bibikos: männchen, griechischer Schäferhund, 12 monate, 43 kilos, sterilisiert, nummer des mikrochips: 941000016329560

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: