Τίνα και Μίνα/Tina and Mina

for English scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Επανατοποθετήθηκαν και φροντίζονται από εθελοντή(σίτιση).

Τριών μηνών.
Τρομαγμένες και επιφυλακτικές.
Σιγά σιγά εξοικειώνονται με τα χάδια.
Γεννήθηκαν με τον φόβο του αδέσποτου…
Θα γίνουν περίπου 20 κιλά.
Δίνονται με τσιπ, εμβολιασμένες,αποπαρασιτωμένες και δωρεάν την στείρωση τους όταν μεγαλώσουν λίγο.
Η άλλη λύση αν δεν βρουν οικογένεια είναι η επανατοποθέτηση στο δρόμο.
Κανένα ζώο δεν αξίζει να ζήσει έξω.

Τίνα και Μίνα: θηλυκά, ημίαιμα, 3 μηνών, στειρωμένα, αριθμός microchip: 94100001720109, 941000017895268


English

Three months old.
 Frightened and cautious.
 Gradually getting familiar with caresses.
 They were born with the fear of being stray dogs …
 They will be about 20 kilos. 
Given with a chip, vaccinated, de-wormed and a free spay when they grow up a little.
 The other option for us if we don’t find a family for them is repositioning on the road.
 No animal deserves to live outside.

Repositioned and cared by a volunteer(feeding)

Tina and Mina: females, mixed breed, 3 months, spayed, number of microchip: 94100001720109, 941000017895268


Deutsch

Tina und Mina sind 3 Monate alt.
Erschrocken und zurückhaltend.
Ganz langsam gewöhnen sie sich an Zuwendungen.
Sie sind mit der Angst der herrenlosen Hunde geboren…
Ihr Gewicht wird ausgewachsen ungefähr 20 Kilos betragen.
Die beiden werden mit einem Mikrochip, geimpft, entwurmt und mit kostenloser Sterilisation, wenn sie größer werden, weitergegeben werden.
Für den Fall, dass sie keine Familie finden, werden sie auf der Straße leben. Aber kein Tier verdient dieses Leben auf den Straßen.

Sie sind neu untergebracht und werden von einem freiwilligen versorgt (Verpflegung).

Tina und Mina: weibchen, gemischt, 3 monate, sterilisiert, nummer des mikrochips: 94100001720109, 941000017895268

 

Αρέσει σε %d bloggers: