Ξεκινάμε μια μεγάλη Ευρωπαϊκή Καμπάνια για τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους της χώρας μας.

English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.
Ενημερωτικό δελτίο
Born Free Foundation / ENDCAP / Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Γιατί κάνουμε την καμπάνια για την προστασία των άγριων ζώων υπό αιχμαλωσία μέσω καρτ ποστάλ που απευθύνουμε στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κ Καρμένου Βέλα.

Προτεραιότητα των Οργανισμών μας είναι η διασφάλιση της προστασίας των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία μέσω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. H D.G SANTE -Γενική Διεύθυνση Υγείας- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της ευζωίας των ζώων, δεν συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές της τα «άγρια είδη ζώων υπό ανθρώπινη φροντίδα» και δηλώνουν ότι είναι ευθύνη των Κρατών Μελών

2. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας (που περιλαμβάνει τους ζωολογικούς κήπους) δεν περιλαμβάνει πράξεις διασφάλισης της «ευζωίας των ζώων», δηλώνει δε, ότι είναι ευθύνη των Κρατών Μελών

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει την ευθύνη για τα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία στα Κράτη Μέλη.

Έρευνες όμως του Born Free έχουν εντοπίσει, ότι οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών, (υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για ζωολογικούς κήπους, τσίρκο, εξωτικά ζώα, κλπ) συχνά δε διαθέτουν τη γνώση και την εξειδίκευση για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της ευζωίας των ζώων, ούτε είναι σε θέση να διασφαλίσουν, ότι η στέγαση και εκτροφή των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις ευζωίας τους, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να προβαίνουν σε σωστές ρυθμίσεις αλλά και ελέγχους ή επιθεωρήσεις.

BORN FREE FOUNDATIOΝ / ENDCAP
&
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

 Briefing sheet
ENDCAP postcards

Promotion of the campaign – Why are we doing it?

ENDCAP’s Priority is to secure the protection of wild animals in captivity through EU policy

1. DG SANTE of the European Commission, which is responsible for the implementation of legislation safeguarding the welfare of animals, does not include ‘wild animal species under human care’, which they state is a responsibility for Member States;

2. DG Environment of the European Commission, which is responsible for the implementation of legislation on the protection of biodiversity (which includes zoos) does not include actions to safeguard ‘animal welfare’, which they state is a responsibility for Member States;

3. The European Commission is placing the responsibility for wild animals in captivity onto Member States, and yet, Born Free investigations have identified that Member State competent authorities, (responsible for the implementation of legislations for zoos, circuses, exotic pets, etc) often lack the knowledge and expertise to identify and assess animal welfare; to ensure housing and husbandry of wild animals in captivity meet their welfare needs; and to undertake effective regulation and inspections

With the ENDCAP postcard campaign we are keen to place responsibility on the European Commission to do more to improve animal husbandry standards in zoos through improved implementation of the EU Zoos Directive 1999/22.

                                                                                                    Καρτ ποστάλ

Αρέσει σε %d bloggers: