ΟΧΙ στην ευθανασία αδέσποτων ζώων | No to euthanasia of stray animals

Υπογράψτε το Ψήφισμα/Sign the Petition

Γιατί είναι σημαντικό;

English translation following greek text.
Deutsch Übersetzung folgt dem englischen Text.

********
Ο Δήμαρχος της πόλης των Σερρών σε πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του στα ΜΜΕ πρότεινε να ευθανατώνονται, δηλαδή να δολοφονούνται, όλα τα αδέσποτα, που δεν υιοθετούνται.Δήλωσε επίσης, ότι θα ζητήσει να αλλάξει ο νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος απαγορεύει την ευθανασία υγιών ζώων.

Οι προκλητικές αυτές δηλώσεις ξεσήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών σε όλη την Ελλάδα.

Ας ενώσουμε όλοι τη φωνή μας κατά των δηλώσεων αυτών και ας καταδικάσουμε τον Δήμαρχο Σερρών και κάθε άλλο όμοιό του.

Η αγάπη, η φροντίδα, ο σεβασμός των ζώων είναι πολιτισμός ενώ κάθε άλλη πρόταση εις βάρος των ζώων είναι σκοταδισμός.

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών (ΦΟΣ)

********
The Mayor of Serres in his recent public statements in the media suggested to euthanize, i.e. to kill all stray animals that are not adopted.

He also stated that he will apply to change the law in Greece which prohibits euthanasia of healthy animals.

These provocative statements roused a storm of protest in Greece.

Let us all unite our voice against such statements and condemn the Mayor of Serres and all like‐minded.

Culture means love, care and respect for animals and any other proposal against animals is a step backwards to the Middle Ages.

Pan‐Hellenic Animal Welfare and Environmental Federation (P.F.P.O)

Animal Welfare Organization of Serres (FOS)

********
Der Bürgermeister von Serres hat in seinen jüngsten öffentlichen Äußerungen in den Medien vorgeschlagen, alle herrenlosen Tiere, die nicht adoptiert werden, einzuschläfern, also umzubringen.

Er hat außerdem erklärt zu beantragen, das Gesetz in Griechenland zu ändern, das die Euthanasie von gesunden Tieren verbietet.

Diese provokanten Aussagen haben einen Sturm der Entrüstung in Griechenland geweckt.

Lassen Sie uns alle unsere Stimme gegen solche Aussagen vereinen und den Bürgermeister von Serres sowie Gleichgesinnte verurteilen.

Kultur bedeutet Liebe, Fürsorge und Respekt für Tiere, und jeder andere Vorschlag zu Lasten der Tiere bedeutet einen Schritt zurück ins Mittelalter.

Panhellenischen Tierschutz‐ und Umweltverband (P.F.P.O)

Serres Tierschutzverein (FOS)

Αρέσει σε %d bloggers: