Άιρις

for English scroll down
für Deutsch scrollen Sie herunter

Ο Άιρις εντοπίστηκε από εθελοντή σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Κέντρο έγιναν όλες οι εξετάσεις και βρέθηκε θετικός σε ερλιχίωση, διροφυλαρίωση και ανάπλασμα. Αρνητικός σε λεϊσμάνια.

Επανατοποθετήθηκε και φροντίζεται από εθελοντή ( θεραπευτική αγωγή, σίτιση, αποπαρασίτωση, scalibor)

Άιρις: αρσενικό, ημίαιμο, 6 ετών, 30 κιλά, στειρωμένο, αριθμός microchip: 941000017210120

Τα νέα για τον Άιρις δεν είναι καλά, 6 Νοεμβρίου 2015

Μεγάλη ανάγκη για τον Άιρις!!!, 2 Δεκεμβρίου 2015

Άιρις ενημέρωση, 10 Δεκεμβρίου 2015

Άιρις «sweet angel», 21 Απριλίου 2016


Emglish

Irish was identified by a volunteer in very bad condition. He was moved to Veterinary Center where all examinations took place and was also found positive for ehrlichiosis, dirofylariosis and anaplasma. Negative in leishmania.

Repositioned and taken care by a volunteer(treatment, feeding, de-worming, scalibor)

Irish: male, mixed breed, 6 years old, 30 kilos, neutered, number of microchip: 941000017210120


Deutsch

Airis wurde von einem Freiwilligen in einem wirklich schlechten Zustand gefunden.
Er wurde in die Praxis transportiert, wo einige Tests gemacht wurden. Er wurde positiv auf Ehrlichiose, Dirofilariose und für Anaplasmose getestet und negativ auf Leishmaniasis.

Er ist neu untergebracht und wird von einem freiwilligen versorgt (therapeutische Behandlung, Verpflegung, Entwurmung, Scalibor)

Airis: männchen, mischling, 6 jahre alt, 30 Kilo, sterilisiert, nummer des mikrochips: 941000017210120

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: